برای شستوشو محصولات و کالاهای باروس به روش زیر عمل کنید : 

  1. لباس ها را پشت و رو کنید و سپس آن ها را در ماشین لباسشویی بیاندازید
  2. هنگام شستوشو از دمای 0 درجه برای لباس های رنگی و 30 درجه برای لباس های مشکی استفاده کنید 
  3. از ماشین لباسشویی برای شستوشو استفاده نمایید و لباس های مشکی و رنگی را با مایع مشکین شور بشورید و هرگز از مایع های سفید کننده برای لباس های سفید استفاده نکنید .
  4. برای خشک کردن کالاها از گذاشتن آن ها در نور مستقیم خورشید جدا خودداری کنید . 
  5. لطفا از اتو زدن گلدوزی یا طرح هایی که جدا از پارچه روی آن ها است خودداری کنید .